Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet.

Kriteriene for kåring av vinnerne

Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet. Fullstendig oversikt over tildelingskriteriene finner du her.

Regionale priser på flere virksomhetsnivå

Det skal utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, en for små bedrifter og en for mellomstore og store og bedrifter, fordelt på seks regioner (Vest, øst, Indre Øst, Midt-Norge, Nord og Sør). Det innebærer to vinnere (en fra små, og en fra mellomstore og store bedrifter per region) fra de nevnte seks regionene, i alt tolv regionale vinnere. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Små virksomheter: opp til 19 ansatte.

Mellomstore og store virksomheter: 20 eller flere ansatte.

Nasjonale priser

Det skal tildeles tre nasjonale priser per virksomhetsnivå (tre for små bedrifter og tre for mellomstore og store og bedrifter) inndelt i gull, sølv og bronse, og en nasjonal hovedpris til en av de to gullvinnerne. Til sammen syv priser. De nasjonale prisene deles ut av statsråden den 24. september under Integreringskonferansen 2019.

Organisering og sammensetting av de regionale juryene

Regionale juryer skal stå for utvelgelsen av de regionale vinnerne. Juryene består hovedsakelig av IMDIs Regiondirektør, representanter fra partene i arbeidslivet, representanter fra regjeringens integreringspanel, samt relevante lokale aktører.

Organisering og sammensetting av den nasjonale juryen

Den nasjonale juryen vil blant annet bestå av hovedsammenslutningene for partene i arbeidslivet, nasjonale aktører innen arbeidslivet samt medlemmer av regjeringens integreringspanel.

  • Region Nord; Troms og Finnmark, og Nordland.
  • Region Midt-Norge; Møre og Romsdal, og Trøndelag
  • Region Vest; Vestlandet og Rogaland
  • Region Øst;  Viken og Innlandet
  • Region Sør; Agder og Telemark, og Vestfold
  • Region Oslo; Oslo

Juryen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ac iaculis lorem, a feugiat massa. Fusce molestie maximus massa. Praesent sodales libero a vehicula pharetra.

Region Nord
Ola Normann, Kari Normann og Jan Jensen.

Region Midt-Norge
Ola Normann, Kari Normann og Jan Jensen.

Region Vest
Ola Normann, Kari Normann og Jan Jensen.

Region Øst
Ola Normann, Kari Normann og Jan Jensen.

Region Sør
Ola Normann, Kari Normann og Jan Jensen.

Region Oslo
Ola Normann, Kari Normann og Jan Jensen.


Arild Karlsbakk

Seniorrådgiver

Bosettings– og kvalifiseringsavdelingen

aka@imdi.no +47 932 22 225

Morten Sonniks

Seniorrådgiver

Bosettings– og kvalifiseringsavdelingen

moso@imdi.no +47 902 41 523